Juryn

JURYN

Höstsalongen Kalmar Photo Art är jurybedömd. Juryn har bestått av skådespelaren Agnes Frostenberg, regissören Daniel Thörnblad, journalisten Jörgen Axelsson, musikern Harald Erici , fotografen Mårten Ekblad, konststylisten Åse Wendelbo och designprofessorn Henriette Koblanck. Juryns urval bygger på originalitet, kvalitet och personlighet. Alla bidrag har bedömts anonyma för juryn. Till höstsalongen har både amatörer som professionella fått lämna in bidrag.

Ett foto är ett foto är ett foto…

“.. ljus och mörker … en representation av något eller någon… av ett skeende… en vilja att berätta och återge något… att förmedla en ställningstagande… en upplevelse. Tolkningen ligger i betraktarens öga. Är foto konst?… en tolkningsbar fråga för många, men sedan tidigt 60-tal har ”fotot” klivit in på museer och gallerier världen över. I den här utställningen finns en blinkning till kända fotografer, nu och då, svenska och internationella. Men också till fri konst… en  spännande växelverkan mellan konstformerna. I ett av verken kan man tydligt känna rytmen i en folkvisa… rytmen mellan ljus och mörker…”

Juryns ledamöter – se vilka de är!