KULTURTJÄNSTER

Persona erbjuder kultur-tjänster till både offentlig sektor, föreningar och företag. Vi åtar oss uppdrag som projektledare inom kulturutveckling, erbjuder kommunikationsstöd samt genomför konststyling och konstgestaltning vid byggnation och i offentliga miljöer.

Persona lämnar gärna offert eller anbudsförfrågningar på större uppdrag. Annars är det vanliga att kunder köper konsulttimmar löpande av oss istället för att tex anställa en kulturutvecklare eller konstsamordnare. Vi kan även skrivna kontrakt på ett bestämt antal timmar per år eller månad.

Förutom Personas arbetstid och kompetens får Ni som kund också tillgång till vårt breda nätverk inom konst- och kulturlivet. Beroende på uppdrag sätter vi ihop sakkunniga referensgrupper som vi rådgör med under arbetet.

Kulturutvecklare

Kulturkommunikatör

Konstkonsult

Konststylist

Intresserad? Slå en signal eller skicka ett mejl! 070-815 86 96 eller jonas@personagalleri.se

Läs gärna om andras rekommendationer