LIFE ON EXPIRED POLAROIDS & MARTA T WAS HERE

KÅRE PERSSON (1965) är Ölänning och Kalmarbo. Han är mångårig journalist och filmare med kultur som specialområde. Med Sverige och världen som arbetsfält har han under åren djupdykt i allt från popmusik till arkitektur i olika serier för SVT och UR. Idag arbetar han på SR Kalmar. Konstnärligt har han tidigare bland annat gjort en serie experimentella kortfilmer för SVT, ”Bikt.nu” (video) för Kalmar Konstmuseum och Domkyrkan i Kalmar, ”Karlevi” (foto) vid Himmelsberga Vårsalong och ”Insikt/Utsikt” vid Utmarken i Sättra på Öland (Hybridverk; skulptur, foto, utställningsrum i pendang med konstnären Helle Kvammes motsvarighet).

I sin utställning Life on expired polaroids utforskar Kåre Person polaroidkamerans konstnärliga möjligheter.

– För några år sedan plockade jag upp en polaroidkamera för första gången. En sådan där som ger en färdig bild direkt i handen. Jag tvingades jag tänka på ett annat och mer ursprungligt sätt: Allt var inte längre möjligt när den digitala världens regler var satta ur spel. Inte långt efteråt fick jag tag i ett paket film där utgångsdatumet för länge sedan passerats. Ut kom en värld som tog mig till ett ingemansland mellan fotografi och måleri. En uppmaning att kasta kontrollen och låta begränsningar och slump föreslå tänkbara stigar in mot verket, säger Kåre Persson.

BERIT SINNERMARK (1952) är Kalmarkonstnär och arbetar i tekniker som collage, foto, textil och digitala bildspel. Hon är utbildad vid Bild- och formlinjen vid dåvarande Högskolan i Kalmar och har tidigare ställt ut på bland annat Himmelsberga 2010 och Sydosten 2009. I utställningen Marta T was here visar hon nya collageserier.

– Det är serier med berättarlinjer sprungna ur dikter, tankar och upplevelser, som blir till pratbubblor illustrerade med mina bilder. Tekniken är collage där jag bygger upp sceniska rum i papper, foto med figurer och pratbubblor i serieform. En serie med pratbubblor som tog fart efter att jag fick erbjudande att gestalta ett av Kalmar citys tomma skyltfönster 2020, berättar Berit Sinnermark.