LINDÖATELJÈERNA


“Lindöateljéerna ställer ut på Persona galleri hösten 2021. Den sista av tre utställningar som visar en bredd av konstnärskap som alla har sina ateljéer på Lindö. Om livets inre och yttre landskap, att lyssna till naturens krafter, att plocka isär och sätta ihop, om meningen med livet och att balansera det fysiska och andliga på dess väg.”

Camilla Ed, curator

Under tredje utställningsomgången visas verk av följande konstnärer:

Gunilla Pantzar: I min bildvärld är ofta berättelsen utgångspunkt, i verken gestaltar och utforskar jag den mänskliga kroppens inre landskap med en mängd olika material och tekniker.

Här visar jag några verk ur serien INSIDE. Bakgrunden är en bok ”Anatomiska Planscher” upphittad på vinden i ett ödehus på sjuttiotalet. Jag har i alla år fascinerats av dessa bilder och nu långt senare väcktes min lust att iscensätta kroppen som ett både starkt och ömtåligt mänskligt maskineri.

Gunilla Pantzar är konstnär, maskmakare och scenograf. Gunilla finns representerad på en mängd museer i hela landet. www.gunillapantzar.se

Kerstin Johansson: I mitt måleri utgår jag från iakttagelser av naturen, inre rum, särpräglade objekt och färgernas eget liv.

Kerstin Johansson är konstnär och målare – verksam i Kalmar län sedan 1988. Inköpt av Statens Konstråd, flertal landsting och kommuner. Efter Konsthögskolan även utbildad och verksam som bildterapeut och yogalärare. www.bildrike.se

Ann-Karin Myklebostad: ”Jag och naturen, inga mellanhänder – att se alla enheter som förkroppsligar naturen inom sig själva – sen förstod jag tidens obegripligheter.”

Ann-Karin har haft ateljé på Lindö i 26 år, jobbat som konstnär och scenograf sedan mitten på 1980-talet. Utbildad i Norge, Danmark, Polen och Sverige. www.myklebostad.se

Joanna Eriksson: ”Det står skrivet i stjärnorna” är ett pågående verk som kretsar kring utblickar, om sökande och mening. Verket består av: Karlavagnen, Vintertriangeln, Cepheus, Tvillingarna, Orion.

Joanna Eriksson arbetar med offentlig gestaltning och skulpturala objekt. Hon är född i Örebro och verksam på Lindöateljéerna i Kalmar sedan 2012. www.joannaeriksson.se

Om Lindöateljéerna:

Lindöateljéerna ligger i det vackra epidemisjukhuset på Lindö med 12 konstnärs-ateljéer, verkstäder och gästateljé. Här ryms olika uttryck inom måleri, skulptur, grafisk form, design, scenografi och en mängd olika hantverk som sten, trä, metall, tryck och textil.