57 VÄNNER

57 Vänner (Storgatan 57) är Personas närmaste vänkrets av konst- och kulturintresserade. Till särskilda arrangemang inbjuds den här viktiga stödgruppen till verksamheten för möten, samtal och erfarenhetsutbyte. Tanken är att utveckla Persona, sprida konstintresset i Kalmar och skapa nya spännande samarbeten till gagn för publiken.

57 Vänner består av 57 personer – varken fler eller färre!