UTSMYCKA BOENDEMILJÖER MED KONST

Våra boendemiljöer – exempelvis trappuppgångar, entréer och innergårdar – förtjänar att vara gestaltade med konst.

Konst förskönar, skapar stolthet och ökar trivseln. Konst kan skapa en gemensam identitet och berättelse om en fastighet eller ett område. Med en starkare vi-känsla följer ökad hänsyn och omtanke runt det som förvaltas tillsammans.

Persona galleri hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att konstnärligt gestalta såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Med vår kompetens och vårt breda nätverk är inget uppdrag för stort eller för litet. Vi samarbetar med de bästa av våra lokala konstnärer i Kalmar och Småland/Öland.

Kontakta Åse Wendelbo, konststylist, ase@personagalleri.se

I nära samarbete med bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren tar vi fram ett kostnadsfritt förslag på konst som är anpassat för era fastigheter och grönområden.

Vår konststylist Åse Wendelbo lägger stor omsorg på att föreslå den mest intressanta och kreativa lösningen. Åse utgår alltid från era behov och ekonomiska förutsättningar – det behöver inte vara dyrt med bra konst. Vi tar givetvis ansvar för hela processen – från idé, inköp till praktisk montering och hängning.

Låt konsten skapa skönhet och glädje i miljöer där vi vistas och umgås dagligen
• Konst gör bostadsområden tryggare
• Gör era portuppgångar vackra och unika
• Lyft fram era innergårdar eller lekplatser
• Höj värdet på bostäderna
• Minska skadegörelsen
• Konsten ger nytt liv åt era fastigheter

KONSTEN HAR EN PLATS ÖVERALLT. I trappuppgångar. På husfasader. I entréer. Ute i parker och grönområden. I gemensamhetsutrymmen.

KONSTENS UTTRYCK KAN SE OLIKA UT. En målning på en fasad. Glaskonst i ett trapphus. Ljusdesign utomhus eller inomhus. Dekormåleri på en vägg. En skulptur eller staty på en innegård. Digital konst som växlar på skärmar i entrén.

KOSTNADSFRITT ERBJUDANDE. Vi kommer gärna och ger en inspirerande presentation av våra tjänster. Låt oss sedan få arbeta fram och presentera ett förslag anpassat till era behov och er budget.

ÅSE WENDELBO
konststylist
ase@personagalleri.se