KULTURUTVECKLARE

Persona erbjuder stöd till kulturutveckling inom hela konst- och kultursektorn. Vi hjälper exempelvis kommuner som tillfälligt behöver förstärkt kompetens för att arrangera ett kulturevent eller utarbeta utvecklingsinsatser för en specifik verksamhet eller kulturföretag som vill nå fler besökare.

Vi kan också ansvara för processen att exempelvis ta fram ett nytt kulturprogram eller utarbeta strategier för hur kulturen ska öka en verksamhets eller kommuns attraktionskraft. Vårt nätverk är stort bland såväl kulturskapare, kreatörer, kulturchefer och privata kultur-entreprenörer.

Intresserad? Slå en signal eller skicka ett mejl! 070-815 86 96 eller jonas@personagalleri.se

Läs gärna om andras rekommendationer