REKOMMENDATIONER

”Persona har en blick för det folkliga, det vill säga konstnärliga uttryck av allmänt intresse, i obesvärad kombination med fördjupning och specialisering. Min erfarenhet av samverkan med Persona och Jonas Hellberg kännetecknas av nyfikenhet och ordning och reda.” 

Jan Dzedins Verksamhetschef kultur i Emmaboda kommun 

”Jonas har ett driv och engagemang som gör mig helt trygg. Han har blick för både smått och stort. Jonas har dessutom alltid ett leende på läpparna och sådant smittar som bekant. Vill man ha valuta för pengarna så är Persona helt rätt väg att gå.”

Martina Sundén Skådespelare och verksamhetsutvecklare vid Kalmar teaterförening 

”Jag har varit verksam inom kommunikationsområdet i över 30 år. Jonas är kanske den bästa rekryteringen jag någonsin gjort och en av de allra bästa jag arbetat tillsammans med. Han löste alla uppgifter, ofta väldigt svåra utmaningar, som jag lade på honom. Jag känner Jonas som en person med höga ambitioner. Han är varm, empatisk som person och som sprider glädje omkring sig. ”

Mikael Romero Pressansvarig Forena och fd kommunikationschef 

”Jonas Hellberg har utvecklat Persona till att inte bara vara ett välbesökt galleri utan också ett kreativt produktionsbolag och kulturföretag. Genom sina olika styrelseuppdrag visar Jonas dessutom att han har stor erfarenhet av organisations- och ledarkunskap samt svensk kulturpolitik.” 

Ulf Bexell Fd kulturchef på Regionförbundet i Kalmar län och ledamot i Riksteaterns styrelse

”Jag har under fler år regisserat Teater Proximus sommarteater på Öland. Jonas har bearbetat manus, haft ansvar för rollbesättning, marknadsföring och scenografi. Han har genomfört detta med stor energi och lust på ett mycket förtjänstfullt sätt. Jag kan varmt rekommendera honom.”

Lasse Sonnesjö Regissör och fd skådespelare vid Byteatern

”Jonas Hellberg är en öppen person som på ett ödmjukt sätt nätverkar, skapar nya plattformar och startar upp projekt. Genom våra samarbeten har jag upplevt att både helhetsbilden och målet är i fokus. Jonas är med sin erfarenhet i ryggen en stor och mycket trygg tillgång som samarbetspart.”

Pernilla Ingvarsdotter Sopran och artist